NONPAREL                        www.nonparelpress.com                      nonparel@nonparelpress.com
SACURAI  maszyny offsetowe       
Model ilość kolorów Format arkusza (mm)                                         min.                            maks. pole zadruku wydajność odbitek/godz Wymiary (mm)                                               długość             szerokość         wysokość Waga (kg) Moc elektryczna (kW) Wysokość  (mm)                 nakładanie         wykładanie
Oliver 52, 58        
52E 1 520x360 100x148 510x335 12000 1980 1170 1620 2100 4 560 350
58EII 1 580x450 257x182 570x440 12000 2200 1310 1690 2500 5 560 350
258EII 2 580x450 257x182 570x440 12000 3370 1870 1690 5000 8 560 350
258EPII  2 - 2/0, 1/1 580X450 257x182,270x240 570x440 12000, 10000 3370 1870 1690 5000 8 560 350
458SI/SIP 4 - 4/0, 2/2 580x460 100x148, 270x257 570x440, 570x430 15000, 13000 5509 2175 1737 11500 26 580 600
Oliver 66    
66EZ 1 660x470 297x200 650x450 12000 2239 1402 1837 3200 5 600 420
266EPZ 2 - 2/0, 1/1 660x470 297x200, 297x257 650x460, 650x450 12000, 10000 3393 1965 1737 5500 13 580 400
466SI 4 660x470 297x200 650x450 15000 5491 2135 1737 12500 26 580 600
466SIP 4 - 4/0, 2/2 660x470 297x200, 297x257 650x460, 650x450 15000, 13000 5491 2135 1737 12500 26 580 600
566SIP 5 - 5/0, 4/1 660x470 297x200, 297x257 650x460, 650x450 15000, 13000   2135 1737   35 580 600
Oliver 72 EII    
72EII 1 720x520 350x257 710x510 12000 2710 2180 1860 3800 5 830 420
272EII 2 720x520 350x257 710x510 12000 3850 2180 1860 7100 11 830 420
272EPII 2 - 2/0, 1/1 720x520 350x257, 350x280 710x510, 710x500 12000, 10000 4680 2180 1860 8000 12 830 420
Oliver 72EDII    
472EDII 4 720x520 350x257 710x510 13000 6984 2640 1756 17000 23 870 800
572EDII 5 720x520 350x257 710x510 13000 7940 2640 1756 21000 31 870 800
672EDII 6 720x520 350x257 710x510 13000 8696 2640 1756 25500 38 870 800
Oliver 74EPII    
474EPII 4 - 4/0, 2/2 740x535 305x230, 305x290 720x520 13000, 11000 7088 2735 1860 18000 34 900 800
574EPII 5 - 5/0, 1/4 740x535 305x230, 305x290 720x520 13000, 11000 8125 2735 1860 21500 40 900 800
Oliver 75SD    
475SD 4 765x600 400x260 765x585 15000 7088 2735 1860 18000   900 900
475SDP 4 - 4/0, 2/2 765x600 400x260 765x585 15000 7088 2735 1860 18000   900 900
575SD 5 - 5/0, 1/4 765x600 400x260 765x585 15000 7088 2735 1860 18000   900 900
575SDP 5 - 5/0, 1/4 765x600 400x260 765x585 15000 7088 2735 1860 18000   900 900
Oliver 2102EPII    
2102EPII 2 - 2/0, 1/1 1030x720 520x360, 520x440 1020x710, 1020x700 12000, 10000 6830 3320 2310 18500 30 1050 1110
NONPAREL                        www.nonparelpress.com                      nonparel@nonparelpress.com